Enota BOLNIČARJEV

PGD Radomlje na svojih intervencijah razpolaga tudi z operativnimi gasilci z opravljenim tečajem za BOLNIČARJA (6 Gasilcev). 80 urni tečaj in izpit so opravljali na Rdečem Križu Slovenije. Bolničarji tako oskrbijo kot prvi ponesrečence na intervencijah in tako bistveno pripomorejo k uspešno izpeljanim intervencijam. Enota ima svoj znak in opremo za posredovanja. V letu 2016 smo enoti zagotovili tudi opremo za postopke oživljanja (reanimacijska lutka in trening defibrilator).

 

  • Dohodnina

  • SPIN